Radio PMC Nepal - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

phone: 01-4496006
address:चावहिल, काठमाण्डौ, नेपाल
website: https://www.pmctvnepal.com/
email: ap_palpali2042@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/radiopmcnepal/
Twitter: https://twitter.com/radiopmcnep

रेडियो पी.एम.सी. एक अनलाइन रेडियो स्टेशन हो जुन सन् २०१० मा स्थापित भएको हो । काठमाण्डौबाट प्रसारण हुने यस स्टेशन हप्ताको सातै दिन र दिनको चौबिसै 24 घण्टा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । नेपाली कलाकहरूको पुराना तथा नयाँ लोकप्रिय गीतसंगीतहरू प्रसारण हुन्छ ।

---

comment