Nepaliko Radio - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Nepaliko Radio

{{ volume }}%

frequency:88.8 MHz
phone: 9841159495
address:कोटेश्वर, सेती ओपी मार्ग, काठमाण्डाै 44600, नेपाल
website: https://nepalikoradio.com/
email: nepalikoradio@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nepalikoradio
Twitter: https://twitter.com/nepalikoradio

नेपालीको रेडियो 88.8 एफ.एम. भक्तपुर जिल्लाबाट प्रसारण हुने एक रेडियो स्टेशन हो जुन एफ.एम. र इन्टरनेटको माध्यमबाट देशको सबैभन्दा ठूलो भागमा प्रसार गर्दछ । यसमा स्थानीय तथा वर्तमान घटनाहरु र समाचार, संस्कृति, अन्तर्वाता, गीतसंगीत र अन्य थुप्रै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुने गर्दछ ।

Nepaliko Radio is Local FM Station in Bhaktapur District. It is only one 500 Watts Radio Station in Bhaktapur

---

comment