Radio Nepalbani 94.9 - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Radio Nepalbani 94.9

{{ volume }}%

frequency:94.9 MHz
phone: +977 27 521507
address:माला पथ- २, इलाम, नेपाल
website: https://www.nepalbani.org.np/
email: [email protected]

रेडियो नेपालवाणी इलाम नेपालगञ्जबाट सन् २००७ जनवरी ३० देखि प्रसारण सुरु गरेको थियो । यो हप्ताको सातै दिन कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। कार्यक्रममा मुख्यतया ताजा समाचारहरू, सूचना र मनोरञ्जनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

---

comment