Himal Radio - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Himal Radio

{{ volume }}%

phone: +98 51121906
address:नेपालगञ्ज- १३, बाँके, नेपाल
website: https://www.himalradio.com/
email: info@himalradio.com
Facebook: https://www.facebook.com/himalradiodotcom/

हिमाल रेडियो नेपालको हिमाली भेगबाट प्रसारण हुने एक अनलाइन स्टेशन हो । यो हप्ताको सातै दिन र दिनको चाैबिसै घण्टा प्रसारण हुन्छ । यसमा प्राय नेपाली कलाकारहरूका गीत संगीत तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुन्छ ।

---

comment