Synergy FM - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Synergy FM

{{ volume }}%

frequency:91.6 MHz
phone: +977 56 526917
address:सिनर्जी रोड, भरतपुर - १०,, चितवन, नेपाल
website: https://synergyfm.com.np/
email: synergyfm@wlink.com.np
Facebook: https://www.facebook.com/SynergyFM91.6
Twitter: https://twitter.com/synergyfm916

सिनर्जी एफ.एम. 91.6 चितवन जिल्लाबाट प्रसारण हुन्दछ । यो २०५८ सालमा शुरूवात भएको थियो । यसका कार्यक्रमहरुमा गीतसंगीत, मनोरञ्जन, समाचार, जानकारी, शिक्षा, पर्यटन र व्यवसाय जस्ता विभिन्न विषयहरू तथा विभिन्न उमेर समूहका श्रोताहरू माथि लक्षित छन्।

स्लाेगन

चितवनको आवाज !

 

मुख्य कार्यक्रमहरू

जन बहस

पप लहर

फन-फन्नी

मुक्तक मनोहर

कुन गाँउ खाने

योर च्वाइस

मुख्य डिजेहरू

रामकान्त

द्विव्या

बिमर्षा

अजिता

बिनी

---

comment