Radio Bheri 98.6 - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Radio Bheri 98.6

{{ volume }}%

frequency:98.6 MHz
phone: +977 83 522445
address:बिरेन्द्नगर-८, सुर्खेत, नेपाल
website: http://radiobheri.com.np/
email: radiobheri@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/radiobheri

रेडियो भेरी नेपालको सुर्खेतबाट प्रसारण भइ रहेको छ । नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने यस रेडियोमा समाचार, सूचना, राजनीति र अन्य धेरै विषयवस्तु समावेश छन् । यो एफ.एम. 98.6 र इन्टरनेट मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ।

---

comment