Shreenagar FM - अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू

play
pause
down
mute
mute
up
{{minutes}}:{{time % 60}}

Shreenagar FM

{{ volume }}%

frequency:93.2 MHz
phone: 00977-075 -521 660
address:कैलाशनगर ७, तानसेन, पाल्पा, नेपाल
website: http://www.shreenagarfm.com/
email: shreenagarfm@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/Shreenagar-FM-281197471906075/

श्रीनगर एफ.एम. पाल्पा क्षेत्रमा प्रसारण हुने एफ.एम. स्टेशन हो । यसले सबै उमेरका सबै श्रोताहरूको लागि सूचना र मनोरञ्जन लिएर आउँछ । हप्ताको सातै दिन र दिनको चौबिसै घण्टा कार्यक्रम प्रस्तुत पनि गर्दछ।

---

comment