FM 91 - วิทยุสดแห่งประเทศไทย

logo FM 91

Frequency: 91.0 MHz

ความถี่: 82 ซอยข้างกรมพัฒนาที่ดิน , ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร 10900 , ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 562 0033

เว็บไซต์: https://www.fm91bkk.com/

อีเมล์: [email protected]

สวพ. FM 91 คือสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร มีรายงานข่าวจราจร ข่าวด่วน ข่าวสั้น โครงการของหายได้คืน และรายการข่าวจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คติพจน์

สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

 

รายการหลัก

รายงานข่าวจราจร

ของหายได้คืน

ข่าว 91

บอกเล่า 91

แสดงความคิดเห็น