DDTV Bangkok - วิทยุสดแห่งประเทศไทย

logo DDTV Bangkok

Frequency: 88.75 MHz

ความถี่: วัดดวงแข, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

โทรศัพท์: (02) 219-5154-8

เว็บไซต์: http://www.8875fm.com/

อีเมล์: [email protected]

คลื่นวัฒนธรรม 88.75 ถ่ายทอดเสียงจาก DDTV สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน สำนักข่าวพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่วัดดวงแข เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

คติพจน์

คลื่นวัฒนธรรมเพื่อศาสนาศิลปะ และประชาชน

แสดงความคิดเห็น